Partner bij
gerechtsexpertise


Steeds in teamverband, treed ik op naast en in ondersteuning van de gerechtsexpert. Elke gerechtsexpertise is immers dermate complex dat ook de juridische component op geen enkel ogenblik uit het oog mag worden verloren.

Samenwerking tussen technische én juridische expertise, leidt tot het beste resultaat zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van efficiëntie. Het beantwoorden van vragen van advocaten en rechtbank behoeft immers vaak niet enkel technische doch ook juridische kennis.

Mijn specifieke ervaring betreft dossiers van vermeende namaak van software en objecten zoals bv. design meubelen, kunstvoorwerpen, verlichting, machines, …